(אל־)מןךק 147104

כפר ערבי קטן בהר יהודה 13 , ק " מ ממערב לחברון , ק " מ מצפון לדיר צאמת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור