מוצא (תחתית) 165134

יישוב כפרי קטן כ 5 ק " מ ממערב לירושלים , ליד גשר מוצא שעל כביש ירושלים-תל אביב . השם עתיק : עיר בנחלת בנימין ( יהושע י '' ח , כ"ו ) בשם המצה , כנראה על שום מוצא המים ( מעיין ) שהיה במקום הזה . בימי בית שני נתפרסם המקום בענפי הערבה שלו . על פי יוסף בן מתתיהו הקים שם אספסינוס מושבה של חיילים רומאים משוחררים ( מלחמות היהודים ז , ' ו , ' ו — ( ' קולוניה . השם קולוניה נשתמר בשם הכפר הנטוש קלוניה , ששכן מצפון למוצא ( לרגלי הרכס של מבשרת ירושלים . ( ראשיתו של היישוב היהודי במוצא בתקופה החדשה נעוצה ב : 1860 אכסניית דרכים לעולי רגל לירושלים שהוקמה כאן בידי יהודים ירושלמיים . מ 1894 מושבה שתושביה ניסו , להתפרנס גם מחקלאות וגם מתעשייה ( ביח " ר לרעפים . ( במאורעות 929 ו הותקפה בידי הערבים השכנים , רבים מתושביה נרצחו , חלק מן הרכוש נהרס והיא נוטשה לזמן מה . כיוס מעין שכונה כפרית , שתושביה מתפרנסים בחלקם מן החקלאות ( מטעים ) ובחלקם מעבודות חוץ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור