מגן 095 079

קיבוץ בנגב הצפוני מערבי , כ 3 ק " מ מצפון לצומת מגן . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . השם סמלי . נוסד ב 949 ו בידי גרעין השומר הצעיר מרומניה , בשטח "משלט שיח ' נוראן " - אתר קרבות במלחמת העצמאות . שטחו כ 8 , 500 דונם , תושביו כ . 400 ענפי חקלאות : רפת , חממות , לול , דיר , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : מפעל למוצרי פלסטיקה " ) פלסטיק מגן , (" מפעל לאופנה " ) מגנטה . ( " בתחומי הקיבוץ שיח ' נוראן : קבר שיח ' בדוי . סביבו — חורבות יישוב וכנסיה מן התקופה הביזנטית . לפי סברה מקומם של בתול או בתואל , עיר בנחלת בני שמעון ( יהושע י " ט , ד ' ; דברי הימים א ' , ד , ' ל . ( ' נזכרת בשם היתוליה במפת מידבא . במקום שרידי מיבנים , גתות , חלקי עמודים וכותרות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור