מגון 111104

קיבוץ עירוני בתחומי העיירה שדרות בנגב הצפוני מערבי . משתייך לקיבוץ הארצי . ענפי ייצור : שירותי גינון ; שירותי גרפיקה , פרסום ומחשוב ; שירותי חינוך והדרכה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור