»מגד167 220 1

קיבוץ במערב עמק יזרעאל , ליד צומת מגידו . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . כשם העיר הקדומה מגידו אשר תלה מתנשא בקרבתו . נוסד ב , 949 ו בידי עולים מפולין ניצולי השואה , ונקרא בתחילה "קיבוץ יוסף קפלן , " על שם אחד מלוחמי מרד גיטו ורשה . קלט במרוצת הזמן עוד חברים יוצאי פולין וארגנטינה וילידי הארץ . שטחו כ 3 , 700 דונם . תושביו כ . 330 ענפי חקלאות : מטעים , גידולי שדה , רפת , לול . תעשייה : מפעל פלסטיק "פוליגל" ( בשותפות עם קיבוץ רמת השופט , ( מפעל תכשיטים "ורד מגידו . " כקילומטר מצפון מזרח לקיבוץ ( נ '' צ - ( 167 221 תל מגדו . מגידו היא מן הקדומות , החשובות והנודעות בערי ארץ ישראל : עיר מבצר ליד פתח מעבר עידון - מיצר הרים וצומת דרכים ב " דרך הים , " זירת קרבות בין מעצמות ומדינות מימי קדם ועד לעת החדשה . ראשיתה באלף ה 4 לפסה '' נ . נזכרת לראשונה בתעודה מצרית מימי פרעה תחותימס ה 3 ( המאה ה 15 לפסה '' נ , ( שבה מסופר על מלחמה בין פרעה למלכי כנען . בתעודה מאוחרת יותר , המתארת את מסעו של אמנחותפ ה , 2 כבר נזכרת כבסיס מצרי . להלן נזכרת מגידו במכתבי תל אל עמרנה מן המאה ה 14 לפסה '' נ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור