מג'ד (אל(-כתם 174 258

יישוב ערבי ( מועצה מקומית ) בגליל , בבקעת בית הכרם , בצד הכביש צפת-עכו , כ 3 ק " מ מצפוךמערב לכרמיאל . מקומו של בית כרם — יישוב יהודי בימי המשנה והתלמוד . מ 964 ו מועצה מקומית . מספר התושבים כ . 9 , 860  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור