מבח1ר 128114

חוות זרעים בחבל לכיש , כקילומטר מצפון לקרית גת . משתייך לחברת "הזרע . " השם סמלי . נוסדה ב . 1955 שטחה כ 3 , 500 דונם . מספקת זרעים לגידול ירקות , תבואות חורף וקיץ , עשבי מרעה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור