0£8־138201 l

יישוב מוסדי ( בית ספר לימאות ולדיג ) בתוף השרון , כ 0 ו ק " מ מצפון לנתניה , ליד המושב מכמורת . מקור השם מן הפסוק " היושבת על מבואות ים רוכלת העמים " ( יחזקאל כ , " ז ג . ( ' שוכן ליד מפרץ קטן שנקרא בפי הערבים "מינת אברזבירה " ( ראה מכמורת . ( נוסד ב . 1951 מגמות ההכשרה : קציני סיפון , קציני מכונה , קציני חשמל ובקרה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור