מב1א מוךיעים 149149

יישוב קהילתי בשפלה , בחבל מודיעים , כ 0 ו ק " מ ממזרח ללוד . משתייך לארגון יישובי פועלי אגודת ישדאל . על שם מודיעים הקדומה , מולדתם של החשמונאים , שזוהתה בקרבת מקום . בתחילה היאחזות נח " ל דתית מבוא מודיעים , שהוקמה ב 964 ו . מ -1967קיבוץ של פועלי אגודת ישראל . ב 974 ו עבר הקיבוץ אל מבוא חורון ובמקום הוקם מושב שיתופי בידי גרעין עולים דתיים מארה '' ב . שטחו כ 2 , 800 דונם , תושביו כ . 180 במקום נתגלו שרידי פסיפס ומתקני תעשייה חקלאית של מנזר ביזנטי וביניהם גת גדולה ובה משטח דריכה עם תעלת ניקוז .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור