מבוא ביתר 160125

מושב שיתופי בהריהודה , כ 10 ק " מ מדרום מערב לירושלים . משתייך לארגון יישובי חירות-בית " ר . על שם העיר הקדומה ביתר , ששכנה באותה סביבה . נוסד ב 950 ו . בגלל קרבתו לגבול ( שעד מלחמת ששת הימים היה קרוב לגדר המשק , ( סבל מהתנכלויות מסתננים ו 6 מחבריו נפלו בתקריות גבול . שטחו המעובד כ 3 , 500 דונם , מספר תושביו כ 0 ו , 2 יוצאי ארצות אמריקה הדרומית , טוניס וילידי הארץ . במקום מצבת זכרון לנופלים בפעולת הגמול נגד הכפר הערבי הסמוך חוסאן 25 ) בספטמבר . ( 1956 בתחומי המושב נתגלו שרידי דרך רומית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור