מאגר שקמה 104112

אגם מלאכותי 9 ק " מ מדרום לאשקלון , באפיק נחל שקמה . נועד לתפיסת מי שטפונות ולהחדרתם לתוך האדמה כדי להעשיר את מי התהום . קיבולתו 4 מיליון ממ " ע .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור