מאגר ירוחם 140045

מאגר מים מלאכותי לאגירת מי שטפונות , כ 2 ק " מ ממערב לירוחם . קיבולתו 0 . 8 מיליון ממ " ע . משמש להשקיית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור