ע מאגודת יתמה (הראבאת אבו אתנין) 132 050

שרידי יישוב קטן בנגב , כ 5 ק " מ מצפוךמזרח למשאבי שדה . במקום מאגורה ( בור מים חצובשיורדים אליו במדרגות חצובות ) מן התקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור