1 מאגודת אשלון (הךאבאת אבו תחפה) 155051

אתר עתיק בהר הנגב , כ 3 ק " מ ממזרח לדימונה . במקום : שרידי מגדל מלבני 8 x 4 ) מ ( ' במעלה נחל ממשית ; קיר אבן , בנוי באורך 200 מ , ' בצד הנחל , כנראה שרידי אמת מים 6 ; ברכות ובורות מים , מוקפים שרידי חומה גסה . על פי החרסים , חורבות יישוב חקלאי מן התקופות הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור