^ לקיה ו13608

יישוב בדוי בנגב ( מועצה מקומית , ( כ 18 ק " מ מצפוךמזרח לבאר שבע . תושביו כ . 2 , 970  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור