לכיש 136108

מושב עובדים בגבול השפלה והר יהודה , ממזרח לכביש בית גוברין-קרית גת . משתייך לתנועת המושבים . על שם העיר הקדומה לכיש שזוהתה בתל הסמוך . מיסודה של היאחזות נח " ל , שהוקמה ב 1955 בידי גרעין של בני מושבים ובוגרי בתי ספר חקלאיים ונתאזרחה ב 956 ו . מספר תושביו כ . 350 תל לכיש תל גדול של עיר מבוצרת שחלשה על הדרך מחוף פלשת ( מישור החוף הדרומי ) ומדרום השפלה אל דרום הר יהודה ואל ירושלים וחברון . על פי ממצאים שנחשפו בחפירות היה המקום מיושב כבר באלף ה 4 לפסה"נ . בכל התקופות הכנעניות - עיר מבוצרת . נזכרת כעיר מלוכה במכתבי תל אל עמרנה ובמקרא ( יהושע י , ' ג . ( ' יהושע כבש את לכיש ( יהושע י , ' ל"א , ( והיא נכללה בנחלת שבט יהודה ( יהושע ט " ו , ל"ט . ( אחרי פילוג ממלכת יהודה וישראל , ביצר רוזבעם את לכיש יחד עם שאר ערי הדרום , כנראה נגד מצרים ( דברי הימים ב , ' י " א , ט . ( ' העיר נכבשה בידי סנחריב מלן אשור ב 707 לפסה '' נ ( מלכים ב , ' י"ח , י '' ג-י"ז , ( שלהנצוזת נצחונו התקין בארמונו שבעיר נינוה תבליט המתאר את הכיבוש וכתובות המפרטות את השלל . העיר שוקמה ובוצרה מחדש בסוף ימי בית ראשון , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור