ל1טן 158933

קיבוץ בערבה , בצד הכביש לאילת , כ 12 ק " מ מצפון ליטבתה . מקור השם : אחד מבני שעיר ( בראשית ל"ו , כ . (' משתייך לתק " מ . הוקם ב . 1982 תושביו כ . 140 ענפי חקלאות : מטעים , גידולי שדה , רפת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור