כרמל 167 093

מושב עובדים בדרום הר יהודה , כ 7 ק"מ מצפון מזרח לא סמוע . משתייך לארגון יישובי "אמנה . " על שם עיר בנחלת שבט יהודה ( יהושע ט " ו , נ " ה . ( מיסודה של היאחזות נת '' ל שהוקמה ב 980 ו ונתאזרחה ב ו . 198 תושביו כ 0 ו . 2 ענפי חקלאות : לול , מטעים , גידולי שדה , מדגריה . תעשייה : אופנת כרמל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור