כךמל 162 092

כפר ערבי קטן בהר יהודה , כ 0 ו ק " מ מדרום לחברון . חורבת כרמל מקומה של העיר המקראית כרמל . נזכרת לראשונה בתקופת ההתנחלות ( יהושע ט " ו , נ " ה . ( אליה הגיע שאול אחדי מלחמתו בעמלק . מקום מושבו של נבל הכרמלי ומוצאו של חצרי הכרמלי , מגיבורי דוד . כפר יהודי גדול בימי המשנה והתלמוד . עיר מבוצרת ( לאבטחת הדרך לנגב ) בתקופה הצלבנית . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופה הכלקוליתית , בתקופות הכנעניות הקדומה והתיכונה , הישראלית , הביזנטית והצלבנית . במקום נחשפו בית קברות וברכת אגירה מן התקופה הרומית ביזנטית , קברים שונים ( בהם קברי פיר וקברי מהמורות ) מן התקופה הרומית , שרידי שתי כנסיות ושרידי מבצר מן התקופה הצלבנית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור