כךם שלום 082 071

קיבוץ בנגב הצפוני מערבי , כ 7 ק " מ מדרום מזרח לרפיח . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . השם סמלי , בעקבות השם הערבי כרם אברסלם , שמקורו בשם פרטי . ראשיתו בהיאחזות נת '' ל דתית שהוקמה ב 1956 ליד מפגש הגבולות רצועת עזה-מצרים-ישראל . אחר כך היאחזות נח '' ל של השומר הצעיר . נתאזרחה ב , 1968 בידי "גרעין גיל"ת " של קיבוצי השומר הצעיר , וב ו 197 עבר הקיבוץ למקומו הנוכחי . שטחו כ 2 , 000 ו דונם , מספר תושביו כ . 160 ענפי חקלאות : גידולי שדה , לול , מטע , פרדס . תעשייה : מפעל אלקטרוניקה . נופש : שירותי אירוח .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור