3ךם (א־)סאמרה (אל-עג'ז) 187125

אתר עתיקות במדבר יהודה , כ 6 ו ק"מ מדרום מזרח לירושלים , בדרום בקעת הורקניה . במקום : חורבות מצודה מן התקופה הישראלית , שרידי מצודה מן התקופה הרומית , שרידי סכרים לאיגום מי שטפונות , שרידים אחרים . על פי החרסים היה המקום מיושב גם בתקופה ההלניסטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור