כפר תלת 154173

כפר ערבי במערב הר שומרון , מדרום לכביש שכם-קלקיליה , כ 3 ק " מ מדרום מערב לעזון . אולי מקומה של אדץישלשה , הנזכרת בסיפור שאול המחפש את האתונות ( שמואל א , ' ט , ' ד . ( ' מספר תושביו כ , 700 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור