כפר שלם 131162

שכינה במזרח תל אביב . הוקמה ב 949 ו במקומו של הכפר הנטוש סלמה , ששימש בסיס לכנופיות ערביות בפרוץ מלחמת העצמאות . ב 950 ו סופחה לשטח השיפוט של עיריית תל אביב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור