כפר שימי (ח'ךבת א־שתה) 145 216

חורבות בית חוה ערבי ושרידי יישוב קדום גדול , כק '' מ מצפון לבנימינה . לפי סברה , מקומו של כפר שמי הנזכר בתלמוד . במקום שרידי מיבנים , מרחצאות ותעלות מים מן התקופה הרומית . משני המעיינות הנובעים כאן הועברו מי נחל התנינים באמת מים לקיסריה בתקופה הרומית . המקום נזכר בשם מונס סינה בספרו של נוסע מן המאה ה . 4 במאה ה 9 היה כאן יישוב שומרוני שנקרא בית מסא . שרידים של תיאטרון רומי ניכרים בבית החוה הערבי העומד במקום . בית החוה נרכש בידי חברת יק " א ב 3 ו 19 ושימש לשיכון ראשוני בנימינה שקראו למקום "גבעת בנימין" על שם הברון בנימין רוטשילד . בשנות השלושים היה בסיס אימונים של האצ '' ל ובסיס יציאה לפעולות רבות . האתר כלול בשמירת חוטם הכרמל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור