כפר תת 153146

מושב עובדים בשפלה , בעמק אילון , כ 5 ק '' מ מצפון למבוא תורון . משתייך לתנועת המושבים . בעקבות שמו של יישוב קדום הנזכר במפת מידבא — כפר רוטה או כפרוטה — שנשתמר בשם ח ' רבת כפר רוט הסמוכה למקום . נוסד ב , 1977 בידי בני מושבים מאיזור פרוזדור ירושלים . מספר תושביו כ . 240 ענף חקלאות עיקרי : ורדים לייצוא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור