כפר ס»לבר 113120

יישוב מוסדי ( בית ספר תיכון חקלאי ) ממזרח לאשקלון , בצד הכביש אל אשדוד . על שם הרב אבא הלל סילבר , ממנהיגי ציוני ארה " ב בעבר . נוסד ב . 1957  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור