-כפר נעמה 159148

כפר ערבי בדרום הר שומרון , כ 0 ו ק " מ מצפון מערב לראמאללה . תושביו כ . 2 , 500  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור