כפר מאלך 179155

כפר ערבי בהרשומרון , כ 5 ו ק '' מ מצפון מזרח לראמאללה , ליד בעל תצור . תושביו כ , 2 , 000 רובם מוסלמים וקצתם נוצרים . לפי סברה , מקומה של העיר בית מלך , הנזכרת ב " קדמוניות היהודים" ליוספוס פלויוס . במקום קבר קדוש מוסלמי א נבי שמאיל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור