כפר (אל־)מא 227 246

כפר סורי נטוש בדרום רמת הגולן , כ 7 ק"מ ממזרח למושב אלי על , מעל לנחל רקד . היה בנוי על חורבות יישוב מימי המשנה והתלמוד ( התקופות הרומית והביזנטית . ( במקום נמצאים שרית מיבנה ציבורי גדול בנוי אבני בזלת , שרידי בית בד , כותרות וחלקי בנייה אחרים משולבים בבתי הכפר . כן נמצאה במקום מצבת קבר עם כתובת יוונית . בקרבת הכפר תל שעליו נמצאו חרסים מן התקופה הכנענית הקדומה . לרגלי התל מעיין הנובע מגומחת סלע מוקפת חומת אבנים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור