כפר יחזקאל 184 219

מושב עובדים בעמק יזרעאל , בצד כביש עפולה בית שאן , כ 0 ו ק"מ מדרום מזרח לעפולה . משתייך לתנועת המושבים . על שם יחזקאל ששון , נדבן יהודי יליד עירק . נוסד ב 921 ו ( מותיקי המושבים בארץ . ( שטחו כ 9 , 500 דונם , תושביו כ . 620 ענפי כלכלה עיקריים : רפת , דיר , תרנגולי הודו לבשר , לול עופות לרבייה , מטעים , חממות וגידולי שדה . במקום — יד לבנים שנפלו במערכות ישראל . בתחומי המושב נמצאו חרסים ושרידים אחרים המעידים על יישוב המקום בתקופה הכלקוליתית , בתקופות הכנעניות הקדומה והתיכונה , ובתקופות הישראלית , שיבת ציון , הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור