166 262 fdSddr

יישוב כפרי ערבי גדול בגליל המערבי , כ 8 ק " מ ממזרת לעכו . מקומו של יישוב יהודי קדום . על פי המסורת , על שם יוסף בן מתתיהו >) וספוס פלוויוס , ( מפקד הגליל בעת המרד נגד רומי . בעל מעמד של מועצה מקומית ( שהוענק לו לפני הקמת המדינה . ( תושביו כ 590 / 0 ) 7 , 040 נוצרים 38 % , מוסלמים 3 % , דרוזים . ( כפר יסיף הקדום היה מיושב בימי המשנה והתלמוד ויש עדויות כי קהילה יהודית היתה קיימת בכפר גם בימי הביניים ובמאות ה 6 ו , ה 8 ו וה . 19 הקהילה תרבה ב 841 ו ואחרוני יהודיה עקרו לעכו . בחפירות שנערכו בכפר נחשפה מערכת קברים יהודית מימי המשנה והתלמוד ובה אבן בצורת מנורה . בתחומי הכפר — בית עלמין יהודי עתיק , שעד אמצע המאה ה 9 ו שימש את בני הכפר היהודיים ואת יהודי עכו ( עכו נחשבה כעיר נכריה , מחוץ לתחומי ארץ ישראל . ( ליד הכפר נמצאו באר עתיקה ורצפת פסיפס עם כתובת יוונית מן המאה ה . 5  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור