כפר חרוב 212 241

קיבוץ בדרום רמת הגולן , בצד הכביש צמח-מבוא חמה-אפיק , כ 4 ק " מ מדרום מזרח לעיךגב . משתייך לתק " מ . כשם היישוב הקדום כפר חרובא , הנזכר במקורות מימי המשנה ( תוספתא , ( שנשתמר בשם הכפר הנטוש כפר חארב , הבנוי על חורבותיו . הקיבוץ נוסד ב 1973 שכן באופן ארעי במחנה אפיק , ועלה , למקומו הנוכחי , באדמות כפר חארב , ב . 1974 שטחו 4 , 000 דונם , תושביו כ — 260 ילידי הארץ ועולים מארה " ב . ענפי חקלאות : רפת , מטעים . תעשייה : מפעל מתכת לאבזרי מים ( א . ר . י . < .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור