כפרהרא"ה 142199

מושב עובדים בשרון , כ 5 ק " מ מדרום לחדרה . משתייך לארגון יישובי הפועל המזרחי . על שם הרב אברהם הכהן קוק ( הרא " ה , ( לשעבר הרב הראשי לארץ ישראל . נוסד ב 933 ו , בידי ארגן ; ב י של הפועל המזרחי שכלל עולים מארצות אירופה , בעיקר מפולין . שטחו כ 2 , 300 דונם , תושביו כ , 410 ו . במקום שירותים קהילתיים ליישובי הסביבה . ליד המושב שני מוסדות חינוך : ישיבת בני עקיבא ומוכח לעליית הנוער .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור