כפר המכבי 161 244

קיבוץ בעמק זבולון , כ 2 ק " מ מדרום לקרית אתא . משתייך לתק " מ . נוסד ב 936 ו , בידי חברי "מכבי הצעיר" יוצאי ארצות אנגלו סכסיות ומרכז אירופה . הותקף במלתמת העצמאות בידי פלוגה דרוזית , והצליח להדוף את התוקפים . שטחו כ 4 , 000 דונם , תושביו כ . 450 ענפי חקלאות : מדגה , לול , רפת , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : מפעל מוצרי גומי " ) סולית . ("  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור