כפר דתם 089 090

יישוב קהילתי ברצועת עזה , בצד הכביש עזה-רפיח , כ 3 ק " מ מדרום לדיר אל בלח . משתייך לארגון יישובי "אמנה . " מיסודה של היאחזות נח '' ל שהוקמה ב 970 ו ונתאזרחה ב 975 ו , סמוך למקומו של כפר דרום שהוקם ב 946 ו ופונה במלחמת העצמאות אתרי מצור ממושך . שטחו כ 400 דונם . תושביו כ . 230  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור