כפר גנים 139164

שכונה בתחום פתח תקוה . השם סמלי . עד 962 ו — מושבה חקלאית שנוסדה בידי יזמים פרטיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור