כפר בן־מן 145141

מושב עובדים בשפלה , בצד כביש לטרון-תל אביב , כ 0 ו ק"מ מדרום מזרח לרמלה . משתייך לארגון יישובי האיחוד החקלאי . על שם יהושע בן נון , שאחת ממלחמותיו המפורסמות בתקופת ההתנחלות נערכה בעמק אילון שממזרח למושב . נוסד ב 952 ו , בידי עולים מרומניה ומהונגריה . שטחו כ 2 , 000 דונם , תושביו כ . 370  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור