כפר אביב 124138

מושב עובדים במישור החוף התיכון , כקילומטר מצפון מזרח לצומת בני דרום . משתייך לארגון יישובי האיחוד החקלאי . נוסד ב ו 95 ו , בידי עולים ממצרים , על אדמות הכפר הנטוש בשית . נקרא בתחילה כפר היאור , לציון מוצאם של המתיישבים , ואחרכך כפר אביב , בעקבות הפסוק "כי בחודש האביב יצאת ממצרים " ( שמות ל"ד , י " ח . ( במרוצת הזמן נצטרפו אליו עולים מפולין . שטחו כ 2 , 000 דונם , תושביו כ . 510  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור