כפל חארית 165169

כפר ערבי בהר שומרון 17 , ק " מ מדרום מערב לשכם . מספר תושביו כ , 1 , 300 כולם מוסלמים . אולי מקומה של תמנת חרס , שבה נקבר יהושע בן נון ( שופטים ב , ' ט . ( ' בכפר קבר א נבי יושע , המיוחס ליהושע , וכן קברים המיוחסים לאביו , נון , ולכלב בן יפונה , המכונה בפי הערבים א נבי כפל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור