כסךא - סמיע 179 263,179 265

שני כפרים דרוזיים בגליל העליון 7 , ק " מ מדרום מזרת למעלות-תרשיחא , שאוחדו 990 ) ו ) למועצה מקומית אחת . מספר התושבים הכללי כ . 5 , 380  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור