כור 159182

כפר ערבי בהר שומרון , כ 10 ק " מ מדרום מזרח לטול כרם . כ 1 . 5 ק " מ מדרום מזרח מן הכפר - שמורת כוו המקיפה את פסגת שית ' אחמד א תבן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור