כובר 165155

כפר ערבי בדרום הר שומרון , כ 0 ו ק " מ מצפון מערב לראמאללה . תושביו כ . 1 , 300  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור