פדות (בית־ספר) 188 234

יישוב מוסדי ( בית ספר תיכון חקלאי עם פנימית ) בגליל התחתון , בצד הכביש כפר תבור-צומת גולני , לרגלי הו תבור . על שם אליהו כדורי , נדבן יהודי מהונג קונג שבכספי עזבונו הוקם המוסד ב ו 93 ו ( מוסד ערבי מקביל הוקם ליד טול כרם , בכספי אותו עזבון , וגם הוא נקרא על שם כדורי . ( היה מקובל על בני ההתיישבות העובדת בשנים שלפני הקמת המדינה , ורבים מבוגריו נטלו חלק פעיל בפעולות ההתיישבות , המאבק והבטחון של המדינה . שטחו כ 400 דונם . המשק החקלאי כולל פלחה , צאן , רפת , מטעים , חממות וסוסים . מדרום מערב למוסד — שמירת כתרי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור