כאב1ל(כ»ל) 170253

יישוב ערבי בגליל התחתון , כ 15 ק"מ מדרום מזרת לעכו . מקומו של היישוב הקדום כבול . מספר תושביו כ . 7 , 530 כבול המקראית נכללה בנחלת שבט אשר ( יהושע י '' ט , כ " ז . ( נזכרת בכתובת מצרית מן המאה ה 13 לפסה '' נ . שלמה המלך נתנה שי לחירם מלך צור . עיר גדולה בימי בית שני , בגבול היישוב היהודי מול היישוב הנכרי שהתרכז בעכו . עיר של חכמים ומקום תעשייה ( בעיקר תעשיית צבעים ) בימי המשנה והתלמוד . בימי הביניים נהגו עולי רגל יהודיים לבוא לכבול כדי להשתטח על קברי החכמים שבמקום . על פי מסורת עממית מקום קבורתם של המשוררים ר יהודה הלוי , אברהם אבן עזרא ור' שלמה אבן גבירול . על פי תעודה מן המאה ה 6 ו חיו אז במקום 5 ו משפתות יהודיות . בתחומי הכפר של ימינו נמצאים : שרידי בית כנסת מתקופת התלמוד , בית קברות מאותה תקופה ובו מערות קברים וארונות קבורה חצובים בסלע , שני קברים מן התקופה הערבית : קבר שיח , ' קבר בנאת א נביא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור