ישע 093 0732

מושב עובדים בנגב הצפוני מערבי , בחבל הבשור , כ 5 ק " מ מדרום מערב לצומת מגן . משתייך לתנועת המושבים . השם סמלי , בעקבות הכתוב "בגבורות ישע ימינו " ( תהלים כ , ' ז . (' נוסד ב 957 ו , אחרי מבצע "קדש , " בידי עולים שגורשו ממצרים בעקבות המבצע , ונקרא בתחילה מבטחים ג . ' האוכלוסיה השתנתה במרוצת הזמן . שטחו כ 2 , 000 דונם , תושביו כ 70 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור