יקנעם 161 229

מושבה בגבול עמק יזרעאל-הר הכרמל . משתייכת לארגון יישובי האיחוד החקלאי . על שם העיר הקדומה יקנעם , שזוהתה בתל הסמוך . נוסד ב 935 ו , בית עולים מגרמניה ומהולנד . אחרי מלחמת העצמאות הוקמה בקרבתו מעברת עולים שהפכה במרוצת הזמן לעיירת פיתוח וב 967 ו קיבלה מעמד עצמאי ( ראה יקנעם עלית . ( שטחה 8 , 000 דונם , תושביה כ 0 ו . 9 תל יקנעם תל גדול בפתח יקנעם ( נ " צ ;( 160229 מקומה של יקנעם - אחת מ 31 ערי המלוכה שכבש יהושע ( יהושע י " ב , כ '' ב . ( על פי החרסים ושרידים אחרים היה המקום מיושב בתקופות הכנעניות , בתקופה הישראלית , ואחרי כן למן התקופה הביזנטית ועד לימי הביניים . בחפירות שנערכו במקום נמצאו קנקני אגירה ואוסטרקון ובו חמש שורות בארמית — מן התקופה הפרסית ; שרידי מיבנים , קברים חצובים וכלי קרמיקה מן התקופות הרומית והביזנטית ; שרידי מחנה גדול מן המאות ; 8-7 שלושה קווי חומה מן המאות ; 9-8 שרידי כנסיה צלבנית מן המאה ה . 12  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור