יק1ם 35184ו

קיבוץ בשרון , בצד כביש החוף תל אביב-נתניה , כ 10 ק " מ מצפון להרצליה . משתייך לקיבוץ הארצי - השומר הצעיר . השם סמלי . נוסד ב , 1947 בידי גרעין מילידי הארץ ועולים מבולגריה , על אדמות א זבאבדה שליד ביצות ואדי פאלק ( נחל פולג . ( קלט אחרי כן גרעינים מהולנד ומפולין וחברים יחידים מארצות שונות . חברי הקיבוץ נטלו חלק בייבוש ביצות פאלק . לפני הקמת המתנה הופעלה בקיבוץ סדנת תעשייה סודית של ה '' הגנה . " שטחו 3 , 000 דונם , תושביו כ . 520 ענפי חקלאות : רפת , לול , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : מפעל לאריזות פלסטיק " ) פלדטיב . (" מצפון לקיבוץ - שמוות נחל פולג ובה " השער הרומי " ( במקום שבו פורץ הנחל את רכס הכורכר , ( ולידו שרית מבצר כנעני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור