יפ1

עיר לחוף הים התיכון , מדרום לתל אביב . כיום בתחום העירוני של תל אביב . בעבר- עיר נמל חשובה מימי קדם . על פי האגדה נבנתה בידי יפת בנו של נוח , ומכאן שמה . נזכרת בתנ " ך , בתעודות מצריות ובתעודות אשוריות . יהושע לא הצליח לכבוש אותה . מימי שלמה ועד למסע החורבן של תגלת פלאסר 732 ) לפסה '' נ , ( שימשה עיר נמל לממלכת ישראל ולממלכת יהודה . בימי שיבת ציון היתה נתונה , כשאר ערי החוף , בידי הפיניקים . בתקופה ההלניסטית היתה בתחילה עיר עצמאית ואחרי כן היתה כפופה , כנראה , למחוז שומרון . בתקופת החשמונאים היתה מיושבת ברובה בנכרים , והיחסים בינם ובין החשמונאים היהודים היו מתוחים . יום אחד הועלו היהודים על אניות שטובעו בלב ים . על מעשה זה שרף יהודה המכבי את נמל יפו וערך טבח בתושביה הנכרים . שמעון החשמונאי סיפח את יפו לממלכתו , ובימי המלך ינאי זכתה לשגשוג כעיר נמל תשובה ביותר . בימי המרד ברומי ניסו היהודים למנוע בעד הרומים העברת אספקה דרך הים . אחרי הנצחון טבעו הרומים מטבע מיוחד '' יהודה הימית , " ויפו נהפכה לעיר רומית שנקראה "פלוויה יופה . " יהודים הוסיפו לגור ביפו גם אחרי החורבן , ובימי המשנה והתלמוד...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור