151236 dcmr

בעבר חוה חקלאית וכיום בית הבראה , בצד הכביש בית אורן-מחלף עתלית . החוה נוסדה ב . 1934 במאורעות 1939-1936 הותקף המקום פעמים אחדות בית כנופיות ערביות . שימש בסיס אימונים של ה " הגנה" לפני הקמת המדינה . בקרבת מקום שתי חורבות סמוכות : ח ' ךבת שלאלה ( נ '' צ ( 151236 ווז ' ךבת ךקטיה ( נ '' צ . ( 151235 במקום נתגלו שרידים רבים , בעיקר מן התקופות הרומית והביזנטית ; ביניהם : מערות קברים , חציבות בסלע , שרידי טחנת קמח , שרית ח ' אן ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור