יער חולדה >")ו ע הרצל140137 ("

יער נטוע גדול בשפלה , ממזרח לקבוצת חולדה . מן היערות הראשונים שנטעה הקרן הקיימת לישראל . אתר מחנות של תנועות הנוער .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור